Skip to content

Konsumenttvister och en europeisk patentdomstol högst på listan för dagens EU-möte

Att lösa konsumenttvister utanför domstol samt frågan om var den europeiska patentdomstolen ska placeras - det är de två huvudpunkterna på EU:s rådsmöte om konkurrenskraft som startar i Bryssel idag.

Frågan om var sätet för den europeiska patentdomstolen ska ligga är den sista frågan i förhandlingarna om ett nytt europeiskt patentsystem. 

Konkurrenskraftsrådet kunde i december enas i alla frågor om den europeiska enhetliga patentdomstolen utom placeringen av den centrala avdelningen. De föreslagna orterna för domstolen är München, Paris, London eller Haag.

EU:s stats- och regeringschefer har vid ett flertal tillfällen uppmanat ministerrådet att komma överens senast i juni i år.

- Ett förbättrat patentsystem är en av de viktigaste åtgärderna för att främja innovation på den inre marknaden. Det finns ett starkt politiskt tryck i förhandlingarna och det är dags att vi når framåt med denna viktiga fråga som alltför länge har förblivit olöst, säger handelsminister Ewa Björling.

Den andra frågan, alternativ tvistlösning för konsumenter, handlar om att medlemsländerna i EU ska se till att det finns alternativa organ utanför domstolen som kan lösa tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

I Sverige finns sedan 1968 Allmänna reklamationsnämnden. Tanken är också att inrätta en interaktiv europeisk webbplats där konsumenterna ska kunna lämna klagomål på sitt eget språk. Rådet förväntas komma överens om förslaget och i juli ska Europaparlamentet rösta om det.

Från Sverige deltar handelsminister Ewa Björling, civilminister Stefan Attefall, utbildningsminister Jan Björklund och statssekreterare Oscar Wåglund Söderström.

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt