Skip to content

Kändismanager fälls för skattebrott i hovrätten

Hovrätten dömer en manager i nöjesbranschen för skatteredovisningsbrott och för vårdslös skatteredovisning till dagsböter om totalt 24 000 kronor.

 I likhet med tingsrätten finner domstolen att det är anmärkningsvärt att managern letat köpare till sitt bolag på Blocket, men att det inte är visat att bolaget sålts, för att bli av med sitt räkenskapsmaterial.

Mannen, som agerat manager åt kända svenska artister, sålde sitt helägda aktiebolag i maj 2006, efter att ha letat köpare på Blocket. Samtidigt startade han ett nytt aktiebolag med en liknande verksamhet tillsammans med några kompanjoner.

Sin del av det nya bolaget bedrev han i en enskild firma. Det överlåtna bolaget försattes efter drygt ett halvår efter överlåtelsen i konkurs med skulder på cirka 1 500 000 kronor.

Konkursförvaltaren hävdade att mannen gett honom beskede om att allt räkenskapsmaterial överlämnats till köparen, som inte gick att få tag på, varpå husrannsakan gjordes på mannens kontor.

Mannen åtalades i tingsrätten för bland annat grovt undertryckande av urkund, då han påstods ha upprättat ett skenavtal om överlåtelse av sitt bolag för att undanhålla dess räkenskaper.

Rätten konstaterade att mannens letande efter en köpare till bolaget framstod som allt annat än seriös och att motivet till överlåtelsen kunde ha varit att han inte bara ville bli av med själva bolaget utan också den tillhörande bokföringen.

Mot detta talade vidare att mannen förvarat bokföringen på sitt kontor i väntan på att köparen skulle hämta den och rätten yttrade att hans passivitet inte kunde grunda ansvar bara för att köparen aldrig hämtade dokumenten. Åtalet lämnades därför utan bifall i den delen.

Mannen dömdes dock för vårdslös skatteredovisning eftersom han i sin enskilda firma hade bedrivit momspliktig verksamhet men inte redovisat denna löpande.

Han dömdes också för bokföringsbrott eftersom domstolen funnit att hans ansvar för att en årsredovisning skulle upprättas för det räkenskapsår som gick ut 2006 legat kvar hos honom trots överlåtelsen.

Påföljden bestämdes till villkorlig dom förenat med dagsböter om totalt 30 000 kronor.

Efter överklagande konstaterar hovrätten att överlåtelsen av bolaget väcker flera frågor men att mannens uppgift om att han skickat en digital fil med företagets bokföring till köparen när denne inte hämtat de fysiska dokumenten stod motbevisad.

Hovrätten konstaterar också att åklagaren inte förmått visa att mannen varit bolagets faktiska företrädare efter den 28 juni 2006, och finner därför inte att han varit skyldig att upprätta en årsredovisning. Åtalet för bokföringsbrott ogillas därför.

I motsats till tingsrätten finner domstolen att mannen ska dömas för skatteredovisningsbrott eftersom han utställt fakturor under ett års tid som felaktigt angav att han hade F-skattesedel. Domstolen tar fasta på att fakturorna uppgått till höga belopp och att de har haft betydelse för betalningsmottagarens skyldighet att innehålla skatt och lämna kontrolluppgift.

Domstolen gör samma bedömning som tingsrätten när det gäller den felaktigt redovisade momsen och mannen döms för skatteredovisningsbrott och vårdslös skatteredovisning. Påföljden ändras till dagsböter på totalt 24 000 kronor.

 

Maria Kronvall

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt