Skip to content

Kammarrätten: Riktigt ålägga Posten AB ansvar för "samhällsomfattande posttjänst" i hela Sverige

Kammarrätten i Stockholm avslår Posten AB:s överklagande om att Posten ska tillhandahålla ”den samhällsomfattande posttjänsten” – det vill säga att Posten ska tillhandahålla vissa posttjänster till alla användare oavsett var de bor.

Innebörden och omfattningen av den samhällsomfattande posttjänsten regleras i EU:s postdirektiv samt i postlagen och postförordningen. Där inkluderas bland annat utdelning och insamling av brev och paket, hur ofta detta ska ske och att det ska ske oavsett var man bor.

Den 30 september 2010 beslutade Post- och telestyrelsen (PTS) att Posten skulle tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten under perioden 1 oktober 2010-30 september 2011. Posten överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet vilket ledde till att Posten överklagade domen till Kammarrätten.

Posten hävdade att det var fel och oproportionerligt att PTS utsåg Posten som ansvarig eftersom den samhällsomfattande posttjänsten i dag uppfylls av marknadens samtliga aktörer gemensamt. I andra hand anförde Posten att den samhällsomfattande posttjänsten i vart fall skulle ha begränsats och att det var oproportionerligt att den inte begränsades.

Kammarrätten kommer dock fram till att det var korrekt att PTS utsåg just Posten, att det inte är möjligt att dela upp den på ett sådant sätt som yrkats av Posten och att det var korrekt och proportionerligt att utse Posten att tillhandahålla hela den samhällsomfattande posttjänsten.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt