Skip to content

Juristbyrå publicerade dom på hemsida - får betala skadestånd till motparten enligt PuL

En juristbyrå har dömts att betala skadestånd för brott mot personuppgiftslagen, PuL, sedan man publicerat en dom på sin hemsida. Hovrätten sänker dock skadeståndet med två tredjedelar i förhållande till vad tingsrätten kom fram till.

Efter en tvist i tingsrätten valde en juristbyrå som företrätt en av parterna att lägga ut domen på sin hemsida. Personuppgifterna anonymiserades senare, men motparten, vars namn och adress publicerats på hemsidan i omaskerat skick, stämde juristbyrån och yrkade skadestånd enligt personuppgiftslagen.

Tingsrätten konstaterade att juristbyråns hemsida hade varit sökbar via Google och att de aktuella uppgifterna därför fick anses ha ingått i en personuppgiftsanknuten struktur. Domstolen ansåg också att uppgifterna, som kunde ha fått en stor spridning via söktjänsten, var integritetskänsliga och hade varit publicerade under tre månaders tid.

Tingsrätten ansåg inte heller att juristbyråns intresse av att  "informera om det gällande rättsläget"”vägde tyngre än skyddet mot kränkning av den personliga integriteten. Juristbyrån dömdes att betala 12 000 kronor i skadestånd.

Domen överklagades till hovrätten som instämmer i tingsrättens uppfattning om att publiceringen inneburit en kränkning av den personliga integriteten och att skadestånd ska utgå.

Domstolen påpekar dock att några felaktiga uppgifter inte har publicerats och att motparten inte pekats ut som brottsling. Det har heller inte framkommit att han drabbats av någon form av negativt beslut eller åtgärd med anledning av publiceringen.

Skadeståndet sänks därför av hovrätten till 4 000 kronor.

 

 

 

Foto:Scanpix

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt