Skip to content

Journalist fick inte närvara när tullen undersökte hans datorer - JO kritisk

En journalist som anlände till Sverige från Thailand fick sina datorer beslagtagna av Tullverket. Trots att journalisten uppgav att datorerna innehöll källskyddat material fick han inte närvara när de undersöktes.

En journalist på väg hem från Thailand stoppades av svenska tullen i samband med en tullinsats mot barnpornografi. Journalistens datorer undersöktes då utan att han fick närvara, trots att han förklarade att datorerna innehöll känsligt material som omfattades av källskydd.

Enligt Tullverket var orsaken till det att journalisten hade kunnat avslöja att det var barnpornografi som eftersöktes. Information som Tullverket befarade att han senare skulle ha kunnat sprida vidare.

Efter anmälan konstaterade Justitieombudsmannen, JO, att Tullverket inte borde ha lämnat det journalisten berättade om materialet utan avseende. I och med att hans närvaro inte skulle ha försvårat kontrollen var hans rätt att närvara, enligt JO, närmast ovillkorlig.

JO tycker inte att de skälen Tullverket åberopat  är övertygande. Det är svårt att befria sig från intrycket att det rör sig om en efterhandskonstruktion, skriver de. Detta intryck förstärks ytterligare, anser JO, av att Tullverket i en promemoria angett brist på lämpliga lokaler som orsak till sättet undersökningen genomförts på.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt