Skip to content

JO-kritik mot tingsrätt som lämnat ut ett utkast med beslut till part

Justitieombudsmannen kritiserar Vänersborgs tingsrätt med anledning av deras dokumenthantering.

I en anmälan till Justitieombudsmannen kritiserar en man Vänersborgs tingsrätt efter att han hade dragit tillbaka ett överklagande i ett skuldsaneringsärende. Ärendet hade därefter skrivits av.

När mannen senare begärde att få ta del av akten fick han med ett utkast till beslut i ärendet, som egentligen borde ha gallrats ur akten innan arkivering.

Tingsrätten medgav att man agerat felaktigt. Det har dock visat sig att domstolen nu har infört nya rutiner för hantering av dokument.

JO konstaterar att det var fel av tingsrätten att arkivera och lämna ut utkastet till mannen. JO understryker också vikten av noggrannhet vid dokumenthantering, men eftersom att tingsrätten har upprättat nya rutiner så avslutar JO ärendet.

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt