Skip to content

Inte upphovsrättsintrång att imitera ett datorprograms funktion

EU-domstolen har prövat om ett dataprograms funktion eller programspråk är upphovsrättsligt skyddad - och svaret är enligt domstolen nej.

High Court of Justice i England begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående intrång i upphovsrätten till ett datorprogram. Ett företag hade skapat ett datorprogram efter att ha undersökt en konkurrents program och sedan återskapat delar av det.

Företaget hade köpt en licens till konkurrentens program och sedan imiterat dess funktion genom att använda samma programspråk och filformat.

EU-domstolen pekar inledningsvis på att datorprogram har ett upphovsrättsligt skydd som litterärt verk. Skyddet omfattar källkod och objektkod men också det förberedande designarbetet.

Rätten kommer dock fram till att att varken ett programs funktion eller programspråk omfattas. Ett sådant skydd skulle enligt domstolen innebära ett monopol på idéer vilket skulle hindra den tekniska utvecklingen.

Domstolen anser att en licenstagare har rätt att undersöka och prova ett programs funktion för att fastställa hur programmet är uppbyggt. Detta anser domstolen får göras även utan rättsinnehavarens tillstånd så länge licenstagaren inte gör intrång i ensamrätten till programmet.

 

 

Foto: Anders Wiklund/Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt