Skip to content

Insiderduo inför rätta i tungt skattemål

På måndagen inleds rättegången i Svea hovrätt mot den så kallade Cevianmannen respektive Nordeamannen som båda dömts för grovt skattebrott. Nordeamannens försvarsombud vill att rättegången stoppas i väntan på ett yttrande från EG-domstolens generaladvokat.

- Det är olyckligt, för om det visar sig att generaladvokaten anser att Sverige har gjort fel, vilket allt talar för, så kommer det att få väldiga konsekvenser för Sverige, säger Nordeamannens advokat Hans Strandberg till Dagens Industri.

EG-domstolens generaladvokat, spanjoren Pedro Cruz Villalón, väntas yttra sig den 12 juni i år. Uttalandet gäller huruvida det svenska systemet, att både döma ut skattetillägg och straff för skattebrott för samma handling, är förenligt med EG-rätten och Europakonventionen. Vilket Sverige förbundit sig att följa.

Generaladvokaten ska dessutom uttala sig om ett mål i Haparanda som även det gäller skattebrott. Detta sedan Haparanda tingsrätt begärt förhandsbesked från EU-domstolen för att få en fingervisning i hur man bör döma, enligt Dagens Industri.

Den så kallade Cevianmannen respektive Nordeamannen friades i tingsrätten från anklagelserna om grova insiderbrott. De dömdes dock till två års fängelse för grova skattebrott samt ålades, i separat skattemål, att betala skattetillägg om 2,2 miljoner kronor respektive 3,5 miljoner kronor. Männen överklagade beslutet till såväl förvaltningsrätten som kammarrätten, men domstolarna delade Skatteverkets bedömning. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beslutade efter överklagande att inte meddela prövningstillstånd i målet.

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt