Skip to content

Hovrätten frikänner samtliga i stort svindlerimål

Tingsrätten dömde fyra personer på ett bolag till långa fängelsestraff för bland annat grovt svindleri. Hovrätten gör nu en annan bedömning och frikänner samtliga tilltalade.

Förundersökningen i målet inleddes 2006. Målet gäller ett så kallat utvecklingsbolag som hade utvecklat en metod för att utvinna grus ur uttjänta grustäkter och sjöbottnar.

Under ett halvår, då kursen på bolagets aktier steg kraftigt, publicerade bolaget uppgifter om dess verksamhet, nya kontrakt och prognoser i bland annat pressmeddelanden, en delårsrapport och en bokslutskommuniké.

Åklagaren påstod att de tilltalade i samförstånd hade spridit vilseledande information till allmänheten och bolagets intressenter, i första hand för att driva upp aktiekursen.

Tingsrätten gick på åklagarens linje och dömde samtliga åtalade till långa fängelsestraff. Domen överklagades till hovrätten som nu gör en annan bedömning än underinstansen.

 Hovrätten har kommit fram till att åklagaren inte har bevisat att informationen var vilseledande. I de fall där sådana uppgifter har förekommit har det inte visats att de tilltalade känt till att uppgifterna varit vilseledande. De har inte heller varit grovt oaktsamma, enligt hovrätten. Samtliga tilltalade frias nu därför.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt