Skip to content

Hotel Hilton Plaza nekas kameraövervakning

Hotel Hilton Plaza i Stockholm som tidigare beviljats tillstånd till kameraövervakning av både Länsstyrelsen och förvaltningsrätten får nu nej i kammarrätten.

Länsstyrelsen beviljade Hotel Hilton Plaza tillstånd till kameraövervakning. En av kamerorna belades med särskilda villkor. Ansökan avseende sju andra kameror avslogs.

Bolaget överklagade besluten och anförde i huvudsak att ändamålet med övervakningen var att förebygga brott mot personal och gäster samt att det fanns flera riskfaktorer att beakta. Bland annat är Hilton ett högkvalitativt hotell med gäster från delegationer och kongresser, vilket medför ett stort behov av säkerhet.

Förvaltningsrätten konstaterade att fem av kamerorna hade placerats i delar av hotellet som normalt endast nyttjas av hotellets gäster och som inte allmänheten har tillgång till. I dessa delar får integritetsintresset för den enskilde anses stå tillbaka för övervakningsintresset. Tillstånd beviljades därför. I övrigt avslogs överklagan.

Ordföranden i målet anförde skiljaktig mening, bland annat då det inte hade visats att det fanns risk för brottslighet i hotellet. Men också då omfattande säkerhetsåtgärder redan hade vidtagits.

Kammarrätten instämmer nu i den skiljaktige ordförandens motivering och slår fast att integritetsintresset får anses särskilt starkt på ett hotell, där människor huvudsakligen bor och vistas som privatpersoner. Kammarrätten bifaller med det överklagandet.

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt