Skip to content

Högsta förvaltningsdomstolen slår regeringen på fingrarna - upphäver beslut

HFD:s ordförande Mats Melin och statsminister Fredrik Reinfeldt
HFD:s ordförande Mats Melin och statsminister Fredrik Reinfeldt

Högsta förvaltningsdomstolen ger regeringen bakläxa och upphäver, efter en rättsprövning, ett beslut där två särskilt prioriterade intressen krockar med varandra.

Bergmästaren beviljade ett bolag så kallade bearbetningskoncessioner med rätt till utvinning av bland annat nickel, platina och palladium. Vapstens sameby ansåg sig bli lidande av detta och överklagade därför beslutet till regeringen för att få koncessionerna upphävda.

Orsaken var att koncessionerna ligger inom ett område som pekas ut som riksintresse för rennäringen och samebyn menar att gruvverksamheten kommer att omöjliggöra två av tre möjliga flyttningsvägar mellan året runt-marker och vinterbetesmarker för renarna.

Med de villkor som fanns föreskrivna kom regeringen fram till att ingenting talar för att de sökta koncessionerna påtagligt skulle försvåra rennäringen i orådet. En geologisk undersökning har också visat att riksintresset för mineralutvinning ska ha företräde framför både områdets naturvärden och rennäringens intressen i området.

Sedan regeringen avslagit överklagandet vände sig samebyn till Högsta förvaltningsdomstolen och ansökte om rättsprövning.

HFD konstaterar nu att regeringens beslut inte innehåller en tydlig redovisning av intresseavvägningen mellan de båda särskilt prioriterade intressena - att å ena sidan utvinna mineral och att  å andra sidan bedriva rennäring.

Enligt HFD strider detta mot bestämmelserna i miljöbalken och eftersom det inte är uppenbart att felet saknat betydelse för avgörandet så upphäver HFD regeringens beslut.

 

 

Foto:Scanpix

  • Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt