Skip to content

Högskolas avstängningsbeslut upphävs - uppsåtligt fuskande inte visat

Gotlands högskola beslutade att stänga av en student i två veckor sedan denne försökt fuska vid ett prov. Eleven som hävdade att det handlat om ett missförstånd får nu rätt i förvaltningsrätten.

Disciplinnämnden vid Gotlands högskola hade beslutat att stänga av en student från studier i två veckor. Anledningen var att studenten vid en examination, som bestod av en inlämningsuppgift, skulle ha samarbetat med en annan student och därmed ha försökt vilseleda skolan vid ett prov.

Studenten bestred att han skulle ha försökt fuska, och hävdade bland annat att det handlat om ett missförstånd eftersom det inte framgått klart och tydligt att man inte fick samarbeta.

Förvaltningsrätten anför att det är utrett att studenten har samarbetat med en annan student samt att han i inlämningsuppgiften redogjort för samarbetet.

Domstolen konstaterar även att studenten innan examinationen frågat den kursansvariga om det gick bra att arbeta i grupp, och då fått till svar att det var tillåtet att diskutera och vägleda varandra men att den slutliga produkten skulle vara enskild.

Då studenten redovisat för samarbetet i inlämningsuppgiften finner Förvaltningsrätten det inte visat att studenten uppsåtligen försökt vilseleda examinatorn. Rätten upphäver därmed disciplinnämndens beslut.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt