Skip to content

"Hela havet stormar" på regeringens hemsida - men Reinfeldt försvarade sin publicering i KU

Statsminister Fredrik Reinfeldt tycker inte att något fel begicks då han gick i öppen polemik med Dagens Nyheter på regeringens egen hemsida. Det framgick när han försvarade sig inför KU.

Bakgrunden är den intervju med Fredrik Reinfeldt som publicerades av DN i februari förra året som handlade om synen på hyresrätter i centrala Stockholm. Regeringen menade att rubriken till artikeln - ”Reinfeldt dömer ut hyresrätter” - var felaktig.

Ett pressmeddelande som dementerade att Reinfeldt skulle ha uttalat sig så publicerades dagen efter på regeringens egen hemsida, tillsammans med ljudupptagningar från intervjun. Publiceringen KU-anmäldes eftersom det ansågs olämpligt att använda regeringens hemsida för den här typen av debatter.

När Fredrik Reinfeldt blev utfrågad av KU förra veckan om publiceringen svarade han att hemsidan är till för både regeringskansliet och regeringen samt enskilda statsråd för att presentera regeringens politik.

Statsministern hävdade att anledningen till att regeringen valt att gå ut med pressmeddelandet hade varit att bringa klarhet i vad som faktiskt sagts i intervjun och för att rätta de felaktigheter om politiken som han ansåg att DN hade publicerat.

- Vi gjorde bedömningen att detta var förenligt med gällande regler, inklusive regleringen i tryckfrihetsförordningen. Syftet var inte att försöka utöva någon form av påtryckning på den aktuella tidningen, sa Fredrik Reinfeldt.

Enligt honom har pressmeddelanden av liknande karaktär gått ut på regeringens hemsida tidigare - också under Socialdemokratiskt styre.

Efter regeringen Reinfeldts publicering gjordes dock en utredning där kommunikationsverksamheten i Regeringskansliet granskades i sin helhet. Enligt rapporten från granskningen framträder en bild av ”hela havet stormar" när det gäller kommunikationsfrågor. Departementen gör ”lite som de vill” utifrån vad respektive statsråd önskar eftersom att ingen har ett helhetsansvar för dessa frågor.

I rapporten konstateras också att det inte finns tydligt formulerat på hemsidan vad som är regeringens samlade politik. På startsidan av regeringen.se framgår till exempel inte vilka som är regeringens viktigaste frågor vid ett visst tillfälle.

Idag är det Information Rosenbad som efter samråd med Statsrådsberedningens politiska stab bestämmer vad som ska finnas på startsidan. Det är dock oklart vem som egentligen är ansvarig utgivare för hemsidan.

 

Foto: Bertil Ericsson/Scanpix

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt