Skip to content

HD prövar ung pojkes skadeståndsrätt för förlorad lillasyster

Både tingsrätten och hovrätten ansåg att det saknades anledning att tilldöma en ung pojke, vars mamma tagit livet av hans knappt tre månader gamla lillasyster, skadestånd. Högsta domstolen meddelar nu prövningstillstånd.

En 25-årig kvinna dömdes i tingsrätten till rättspsykiatrisk vård för mord sedan det ansetts styrkt att hon uppsåtligen tagit livet av sin knappt tre månader gamla dotter.

Hovrätten fann efter överklagande att kvinnan varit likgiltig inför dotterns skador, men ansåg inte att hon varit likgiltig inför den dödliga utgången. Hon kunde därför inte dömas för uppsåtligt dödande, utan fälldes istället för grov misshandel och grovt vållande till annans död.

Domstolarna var dock eniga om att den döda flickans bror, som vid gärningstillfället var ett och ett halvt år gammal, inte skulle tillerkännas något skadestånd.

Tingsrätten uttalade i sin bedömning, som hovrätten senare anslöt sig till, att rättspraxis inte ger stöd för någon allmän rätt till skadestånd för små barn under antagande att de alltid drabbas av psykiska besvär vid förlust av närstående.

Rätten anmärkte också att det saknades närmare beskrivning av de besvär som pojken skulle ha drabbats av med anledning av gärningen.

Högsta domstolen beslutar nu, efter ytterligare överklagande, att meddela prövningstillstånd i målet i skadeståndsdelen.

Foto: Scanpix

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt