Skip to content

HD: Domvilla i hovrätt då beredningsjurist avgjort mål ensam

En 20-årig man yrkade att rätten skulle förordna en offentlig försvarare för honom. Hovrätten avslog yrkandet och fastställde tingsrättens beslut.

Mannen klagade till Högsta domstolen, HD, och gjorde gällande att det förekommit domvilla i hovrätten.

HD konstaterar att hovrätten fastställt tingsrättens beslut genom endast en beredningsjurist. Detta trots att målet enligt 2 kap. 4 § rättegångsbalken inte kunnat avgöras av en ensam domare.

Då hovrätten inte varit behörig att döma undanröjer HD nu hovrättens beslut och återförvisar målet till hovrätten för fortsatt behandling.

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt