Skip to content

HD ändrar dom om gemensam påföljd och undanröjande av ej lagakraftvunnen dom

En man som dömts för bland annat stöld till villkorlig dom gjorde sig kort därpå åter skyldig till stöld. Tingsrätten undanröjde den villkorliga domen, trots att denna ännu inte vunnit laga kraft, och dömde ut ett gemensamt fängelsestraff om tre månader. Hovrätten fastställde detta men nu har HD kommit till en annan slutsats.

Hovrätten konstaterade att handläggningen i och för sig hade innefattat uppenbart oriktig rättstillämpning men fastställde ändå tingsrättens domslut - bland annat med hänvisning till att domen nu vunnit laga kraft.

Nu ändrar Högsta domstolen hovrättsdomen. Eftersom tingsrätten hade undanröjt den, i den första domen, utdömda villkorliga domen har inte heller den domen vunnit laga kraft efter överklagande av den gemensamma påföljden, konstaterar HD. Det var därför inte heller möjligt för hovrätten att undanröja påföljden i den första domen.

Den överklagade domen ska därför ändras och ny påföljd bestämmas. I enlighet med hovrättens i den delen inte överklagade dom ska mannen dömas för stöld. HD dömer honom särskilt till fängelse i en månad.

  • Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt