Skip to content

Gubbligan nekas prövningstillstånd i HD – för unga för åldersrabatt

Två av de tre medlemmarna i den så kallade Gubbligan nekas prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Hovrätten dömde, i likhet med tingsrätten, tre rånare som i media kallats för ”gubbligan” till långa fängelsestraff efter bland annat ett flertal grova bankrån i södra Sverige.

Domstolen ogillade dock vissa åtalspunkter och sänkte fängelsestraffen för två av de tilltalade.

Beträffande den äldsta av rånarna, nu 71 år gammal, fann domstolen att det fanns skäl att beakta den tilltalades höga ålder, men inte hans sviktande hälsa.

De två yngre männen skulle enligt hovrätten dock dömas i enlighet med gärningarnas straffvärden, även om vissa åtalspunkter ogillades. Männen dömdes därför till sju respektive åtta års fängelse.

De båda männen, nu 65 respektive 53 år gamla, överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd i målet. Hovrättens avgörande står därmed fast.

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt