Skip to content

Fruktlöst överklagande om förbud mot dubbel bestraffning vid skattebrott

En man med medborgarskap i Isle of Man dömdes för skattebrott. Han överklagade domen till Hovrätten då han menade att domen skulle strida mot förbudet om dubbel bestraffning eftersom han också fått skattetillägg, men Hovrätten slår nu fast tingsrättens dom

En man med medborgarskap i Isle of Man var skatteskyldig i Sverige eftersom han har bostad och uträttar konsultarbete här. Under de tre aktuella åren då han arbetade som konsult skedde faktureringen genom två bolag med säte i Isle of Man. 

Han tog dock aldrig upp inkomsterna för beskattning i sin deklaration och därför påförde Skatteverket skattetillägg. Han åtalades sedan för grovt skattebrott i tingsrätten. Domstolen konstaterade att mannen varit personligt skattskyldig för inkomsterna i Sverige och att något skatteavtal som täckte inkomsterna inte fanns.

Domstolen konstaterade att mannens påstående om att han blivit vilseledd då han hade fått råd om den svenska beskattningsrätten från en advokat på Isle of Man var osannolikt och dömde honom för ett fall av skattebrott och två fall av grovt skattebrott. Påföljden bestämdes till fängelse i ett år och två månader.

Mannen överklagade till hovrätten och yrkade att rätten skulle avvisa, vilandeförklara, eller i sista hand ogilla målet, med åberopande av Europakonventionens förbud mot dubbel bestraffning och lagföring.

Hovrätten framhåller att Högsta domstolen funnit att systemet med dubbla sanktioner i form av skattetillägg och brottspåföljd är förenligt med den aktuella artikeln och därför finns inget hinder för att pröva målet. Rätten delar vidare tingsrättens uppfattning om skuld, brottsrubricering och påföljd, varför tingsrättens dom står fast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kronvall

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt