Skip to content

Elöverkänslighet inte skäl att hålla barn hemma från skolan

Ett tioårigt barn har aldrig gått i skola eftersom föräldrarna menar att barnet lider av elöverkänslighet och inte kan vistas där. Förvaltningsrätten konstaterar nu att Barn- och utbildningsnämnden i kommunen gjorde rätt att kräva föräldrarna på ett vite om 150 kronor per vårdnadshavare och för varje dag som eleven inte kommer till skolan.

Ett par från Småland har tidigare ansökt om att sitt barn ska slippa skolplikt. Föräldrarna hävdar att barnet, som är i tioårsåldern och som aldrig har gått i skola, lider av elöverkänslighet. Och att skolan först måste anpassa lokalerna innan barnet kan vistas där. Det rapporterar Smålandsposten.

Ett rum på skolan har elsanerats, men föräldrarna menar att det inte är tillräckligt. Hemundervisning ska också ha prövats men inte fungerat, enligt tidningen.

Kommunen som fört många diskussioner med föräldrarna avslog deras ansökan. Kommunen fick dessutom stöd från Skolväsendets överklagandenämnd dit föräldrarna överklagat.

I januari i år beslutade Barn- och utbildningsnämnden att ansöka om att få utdöma vite om 150 kronor per vårdnadshavare och för varje dag som eleven inte kommer till skolan.

– Eleven är skolpliktig och därför måste vi agera. Det är kommunens skyldighet, men också en rättighet eleven har enligt skollagen och FN:s barnkonvention, säger förvaltningschef Anders Käll till Smålandsposten.

Föräldrarna överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen i Växjö som nu har granskat ärendet. Rätten menar att Barn- och utbildningsnämnden gjort vad som förväntats och att man haft fog för att vitesförelägga föräldrarna. Rätten avslås därför överklagandet.

Barn- och utbildningsnämnden kommer nu att göra en ansökan hos förvaltningsrätten för utdömande av vite.

  • Alt-texten
    Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt