Skip to content

Förundersökning om muthärva i Gävle läggs ned

De kommunala tjänstemännens avsikt var att USA-resorna skulle betalas av ett fastighetsbolag som ägdes till hälften av kommunen. Det har åklagaren kommit fram till som därför lägger ner förundersökningen om mutbrott inom Gävel kommun.

Kammaråklagare Thomas Forsberg vid Riksenheten mot korruption har beslutat att lägga ned den förundersökning som pågått under våren 2012 om misstankar om mutbrott mot flera kommunala tjänstemän och bestickning från VD:n för det privata bolaget AB Furuviksparken i Gävle.

Förundersökningen har gällt ett flertal resor till USA mellan år 2004 och 2010.

Skälet till åklagarens beslut är att det genom utredningen har framkommit att de inblandades avsikter i själva verket har varit att kostnaderna för de kommunala tjänstemännens deltagande skulle betalas av bolaget Furuvik fastigheter AB, vilket då ägdes till hälften av Gävle kommun.

En av resorna har fakturerats riktigt. Att övriga resor först lång tid senare fakturerats på det sätt som ursprungligen var avsett innebär inte heller något agerande som ger anledning att anta att något annat brott har begåtts. Förundersökningen avslutas därför i sin helhet.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt