Skip to content

Förlag JK-anmäler Kumlaanstalten

Förlaget bakom Scanbike JK-anmäler nu Kumlaanstalten sedan en intagen nekats prenumeration på tidningen.

Det var efter att tidningen Scanbike togs bort ur sortimentet i Kumlaanstaltens kiosk som en intagen vände sig till fängelseledningen med en begäran om att få prenumerera på tidningen.

Ledningen avslog dock mannens begäran med motiveringen att det skulle finnas kopplingar mellan Scanbike och Hells Angels.

Kulört Kultur, förlaget bakom tidningen, har nu JK-anmält Kumlaanstalten. Enligt anmälan utgör förbudet ett intrång i förlagets näringsverksamhet och ett intrång i grundlagsskyddade rättigheter.

”Anstalten har på oklara och skönmässiga grunder samt med svepande formuleringar, såsom att tidskriften har kopplingar till en kriminell organisation, utövat censur på ett sätt som inte kan vara förenligt med den svenska grundlagen”, skriver Kulört Kultur i sin anmälan enligt Dagens Media.

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt