Skip to content

Fängelse för företagare som upprättat falska fakturor för miljonbelopp

En 36-årig företagare döms till fängelse sedan han bland annat bokfört nära fem miljoner kronor på ett felaktigt sätt samt dragit av drygt en halv miljon kronor för mycket i mervärdesskatt. Mannens kumpan, en 52-årig företagare, döms även han till fängelse för medhjälp.

En 36-årig man bedrev näringsverksamhet i byggbranschen. En annan man, en 52-årig företagare, utfärdade fakturor till 36-åringens företag som gav sken av att arbeten utförts av personer som varit anställda i eller inhyrda av 52-åringens företag. I själva verket hade 36-åringen agerat som arbetsgivare, vilket ledde till felaktig bokföring av närmare fem miljoner kronor.

36-åringen döms nu av tingsrätten för grovt bokföringsbrott och 52-åringen döms för medhjälp till samma brott.

36-åringen drog dessutom, med de osanna fakturorna som grund, av mervärdesskatt om drygt en halv miljon kronor. Han underlät även att betala arbetsgivaravgifter om drygt 600 000 kronor.

Då det rört sig om ett systematiskt förfarande och betydande belopp dömer tingsrätten honom för grovt skattebrott. 52-åringen döms för medhjälp till samma brott.

Påföljden för 36-åringen blir fängelse i ett år och fyra månader medan 52-åringen döms till fängelse i ett år.

Då båda männen, enligt tingsrätten, gjort sig skyldiga till grovt åsidosättande av vad som ålegat dem som enskilda näringsidkare åläggs de även tre års näringsförbud.

Domstolen underkänner dock åklagarens yrkande om företagsbot för 36-åringen, mot bakgrund av att den tilltalade står inför ett kännbart fängelsestraff samt kommer att påföras skattetillägg.

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt