Skip to content

Domare tolkar vägledande dom i Migrationsöverdomstolen olika - svårare för somalier i Gävle att återförenas

En vägledande dom i Migrationsöverdomstolen tolkas på olika sätt av olika domare. Det innebär att somaliska föräldrar som bor i Gävle kan ha svårare att få återförenas med sina barn än föräldrar som bor i Malmö.

– Ja, det är ju naturligtvis inte bra. Det är ju en grundsats att lika fall ska behandlas lika. Vi tycker att det är olyckligt att det blir på det här sättet och hoppas att man kommer fram till en enhetlig praxis, säger Carl Ingels på Migrationsverket.

Efter en vägledande dom i Migrationsöverdomstolen blev det lättare för exempelvis somalier att beviljas anhöriginvandring. Domen sänkte identitetskravet och öppnade för att släktskapet mellan förälder och barn kunde bevisas genom DNA-analys.

Domen har nu visats sig tolkas på olika sätt av olika domare. Omkring två tredjedelar av domarna i Stockholm väljer att avslå överklagandena. Vilket kan jämföras med Malmö där majoriteten av domarna återvisar ärendena till Migrationsverket för att de ska prövas mot den nya praxisen.

Detta innebär i praktiken att det är svårare att få återförenas med sina barn om man bor i Gävle jämfört med om man bor i Malmö.

– Man måste ställa sig frågan om de här personerna, som har ett ärende uppe i domstolarna, hur de ser på att en bekant till dem får ett besked från svensk domstol och en annan får ett annat besked i ett precis likadant ärende. Man kan ju ifrågasätta om det är en rimlig utgång, säger Ingels till Ekot.

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt