Skip to content

Bygglovsärende blev liggande i sex år – kommun får allvarlig JO-kritik

Justitieombudsmannen riktar nu allvarlig kritik mot en kommun efter att ansvariga väntat i nästan sex år med att vidtag åtgärder gällande en mans ansökan om att få uppföra ett plank.

En kommun fick in en anmälan angående att åtgärder vidtagits på en fastighet utan lov. Kommunen bad fastighetsägaren att ansöka om bygglov och han skickade då in en ansökan om att få uppföra ett plank.

Nästan sex år senare skickade kommunen en underrättelse till grannarna med möjlighet för dessa att yttra sig över bygglovsansökan.

Efter anmälan konstaterar Justitieombudsmannen, JO, nu att kommunen inte vidtagit någon åtgärd överhuvudtaget i bygglovsärendet under nästan sex år. Därmed har även ärendet om ingripande mot olovlig åtgärd blivit liggande.

JO konstaterar att uppehållet i handläggningen är helt oacceptabelt och att den ansvariga nämnden i kommunen förtjänar allvarlig kritik.

Foto: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt