Skip to content

Budintervall förenligt med god fastighetsmäklarsed

Den fastighetsmäklare som varnades efter att han på säljarens uppdrag vid en budgivning bestämt en lägsta budintervall om 25 000 kronor får nu rätt i Förvaltningsrätten.

Fastighetsmäklarnämnden, FMN, varnade en fastighetsmäklare efter att han på säljarens uppdrag vid en budgivning bestämt en lägsta budintervall om 25 000 kronor.

Nämnden hävdade att budintervall medför en risk för att intressenter avstår från att lämna bud, och att sådana intervaller därför inte är förenliga med god fastighetsmäklarsed.

Mäklaren överklagade nämndens beslut och anförde bland annat att det inte framgick vilket stöd FMN hade för sitt påstående om riskerna med budintervall.

Enligt mäklaren kunde det likaväl finnas spekulanter som avstod från att delta i en budgivning där de deltagande höjde sina bud med några enstaka kronor.

Förvaltningsrätten konstaterar nu att det hör till god fastighetsmäklarsed att redovisa samtliga spekulanters bud till säljaren. Att på uppdrag av säljaren ange ett lägsta budintervall är, enligt domstolen, dock inte detsamma som att avtala om och underlåta att redovisa alla anbud.

Med anledning av detta och med beaktande av att mäklaren har informerat alla intressenter om att samtliga bud oavkortat skulle vidarebefordras till uppdragsgivarna, kan han enligt förvaltningsrätten inte anses ha brutit mot god fastighetsmäklarsed.

Domstolen bifaller därmed överklagandet och upphäver FMN:s beslut.

 

 

 

 

Foto: Ingvar Karmhed/Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt