Skip to content

Brister i rutinerna för hemlig avlyssning av misstänkta och advokater

Polisen måste bli bättre på att hantera situationer då konfidentiella samtal mellan en misstänkt och hans försvarare plötsligt dyker upp i samband med hemlig telefonavlyssning och buggning. Det slår Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden fast i en rapport.

Nämnden har granskat polismyndigheterna i Norrbotten, Skåne, Stockholms län, Värmland och Västra Götaland och frågat dem hur de tillämpar reglerna om avslyssningsförbud och vilka rutiner de har.

Endast en av de fem undersökta polismyndigheter visade sig ha rutiner för att i förväg kontrollera om den som avlyssnas har en försvarare – någonting som Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden anser att alla borde ha i syfte att skapa en bättre förberedelse för att snabbt kunna avbryta avlyssningen när man väl hamnar i den situationen.

Av rapporten framgår också att polismyndigheterna saknar rutiner för hur en avbruten avlyssning ska dokumenteras och dessutom interna riktlinjer för hur bestämmelserna om avlyssningsförbudet ska tillämpas.

Nämnden framhåller dock att det, utifrån polismyndigheternas egna svar, de facto verkar finnas praktiska rutiner för att rent operativt följa bestämmelserna.

Avlyssningsförbudet gäller oavsett om det handlar om hemlig telefonavlyssning eller hemlig rumsavlyssning – så kallad buggning. Förbudet gäller också oavsett om det handlar om att den misstänkte för samtal med en offentlig eller privat försvarare.

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden skriver i sin rapport:

”Motivet till avlyssningsförbudet är att den som är misstänkt för brott måste kunna förlita sig på att det han eller hon säger till sin försvarare inte kommer till de brottsbekämpande myndigheternas kännedom utan hans eller hennes samtycke”.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg skriver i ett yttrande till Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden att det är mycket viktigt att avlyssningsförbudet upprätthålls Advokatsamfundet framhåller dock att insynen i ärenden med hemlig avlyssning är ”obefintlig” och att advokater normalt inte underrättas om i vilka situationer samtal har avlyssnats.

 

 

Foto: Anders Wiklund/FLT-Pica

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt