Skip to content

Bedrägeri eller dålig placering? HFD prövar om förlust på grund av brott är avdragsgill

I motsats till Skatteverket anser kammarrätten att det saknar betydelse om en förlust har uppkommit till följd av ett brott eller en dålig placering. Den ska vara avdragsgill ändå. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att pröva ärendet.

Skatteverket beslutade att inte godta en kvinnas avdrag för kapitalförlust av en revers utställd i ett utländskt bolag. Skatteverket hävdade att kvinnan, som lånat ut 800 000 kronor, men senare sålt skuldebrevet för 100 kronor, hade blivit utsatt för ett bedrägeri och att bolaget aldrig existerat.

Förvaltningsrätten delade Skatteverkets uppfattning och uttalade att bolaget sannolikt var fiktivt och att kvinnans förlust hade uppkommit redan vid själva överföringen av pengarna. Förlusten var därför inte verklig i skattemässigt hänseende och hennes överklagande avslogs.

Kammarrätten uttalade bland annat att ingenting framkommit som tydde på att bolaget inte existerat eller på att kvinnan inte haft för avsikt att genom utlåningen göra en affärsmässig investering. Domstolen ansåg också att det saknade betydelse för avdragsrätten huruvida kapitalförlusten uppkommit på grund av ett bedrägeri eller på grund av en dålig placering.

Eftersom kvinnan ansågs ha gjort sannolikt att förlusten var verklig, beviljade kammarrätten avdrag med 70 procent av beloppet enligt inkomstskattelagen.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar nu, efter det att Skatteverket har överklagat, prövningstillstånd i frågan om en förlust som uppkommit på grund av bedrägeri eller annan brottslig handling är avdragsgill.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt