Skip to content

Asylsökande pojke medges rätt till bidrag för träningskläder

En 16-årig asylsökande pojke som fick avslag på sin ansökan om särskilt bidrag till träningskläder av Migrationsverket får nu delvis rätt i Förvaltningsrätten.    

En 16-årig pojke som kom till Sverige som asylsökande i januari i år ansökte om särskilt bidrag om drygt 5 000 kronor till vinterkläder och övrig grundutrustning, såsom baskläder och träningskläder.

Pojken uppgav i ansökan bland annat att han vid ankomsten ägde ett par joggingbyxor, ett par långkalsonger, en tröja, en sommarjacka och ett par utslitna skor samt att han fått låna en del kläder.

Migrationsverket beviljade 1 100 kronor i särskilt bidrag till vinterkläder men avslog pojkens ansökan i övrigt.

Pojken överklagade till Förvaltningsrätten. Han anförde bland annat att klimatet i Umeå där han bor kräver en ordentlig garderob och att han lägger ner mycket tid på träning.

Pojken menade att det var omöjligt att skaffa de kläder och den utrustning som han behöver för att klara vardagen för de 1 100 kronor som Migrationsverket beviljat.

Förvaltningsrätten konstaterar nu att en asylsökande som löpande får dagersättning normalt sett inte har rätt till särskilt bidrag för inköp av baskläder. Situationen kan dock enligt rätten bedömas annorlunda om den asylsökande alldeles nyligen börjat få dagersättning samtidigt som han är i stort och brådskande behov av kläder.

Med hänsyn till vad som framkommit om pojkens bristande tillgång till kläder och att dagersättning precis börjat utgå finner rätten att han borde ha beviljats särskilt bidrag för inköp av sådana kläder. Domstolen visar i den delen målet åter till Migrationsverket för beräkning av bidragets storlek.

 Förvaltningsrätten förklarar vidare med hänvisning till praxis att pojken bör beviljas bidrag om 400 kronor till träningskläder.

Avseende yrkandet om vinterkläder finner rätten dock att det belopp som Migrationsverket beviljat i bidrag är skäligt.

 

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt