Skip to content

Advokat stämmer före detta arbetsgivare – en advokatbyrå som har stämt advokaten

En utdragen konflikt pågår mellan en Stockholmsadvokat och hennes före detta arbetsgivare, Alwå Advokatbyrå, i Helsingborg. Advokaten har stämt byrån på drygt 700 000 kronor för bland annat utebliven provisionslön. Advokabyrån har i sin tur både stämt och polisanmält advokaten som också har varnats av Advokatsamfundet.

- Yrkandet bestrids i alla delar, säger Marie Alwå, ägare av Alwå Advokatbyrå i Helsingborg som tidigare var advokatens arbetsgivare.

- Hon avskedades då hon hade öppnat konkurrerande verksamhet under sin anställning och har polisanmälts.

Advokatens juridiska ombud, förbundsjuristen Catharina Klåvus vid Jusek, har inga kommentarer att ge i nuläget:

- Vi kommer att bedriva rättsprocessen i domstol och hänvisar till vad som står i stämningsansökan. De uttalanden som Marie Alwå har gjort får stå för henne.

Enligt den stämningsansökan som har lämnats in till Stockholms tingsrätt så yrkar advokaten på att få 479 252 kronor brutto för utebliven provisionslön under hösten 2010. Hon vill också ha utebliven semesterersättning mellan april 2008 och december 2010 med 223 516 kronor samt 30 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot lagen om anställningsskydd, LAS.

Av stämningsansökan framgår att parterna genomfört tvisteförhandlingar utan framgång.

Kvinnan anställdes på advokatbyrån i april 2007 som biträdande jurist. Enligt stämningsansökan ska hon inte ha fått något anställningsavtal då hon tillträdde, inte heller under anställningen, eller något lönebesked. Någon skriftlig information om anställningsvillkoren ska inte ha getts.

Lönemodellen baserades enligt stämningsansökan enbart på provisionslön. Kostnaderna för kontoret i Stockholm drogs samt de gemensamma kostnaderna för kontoren i Helsingborg och Stockholm. Nettobeloppet som sedan blev kvar var lönen.

Förra året stämdes advokaten av Alwå Advokatbyrå AB för att ha fakturerat 317 473 kronor för juridiskt arbete som utförts under oktober 2009 till januari 2011 och tillhörde advokatbyrån – en talan som bestreds. Parterna ska ha varit nära en förlikning vid den muntliga förhandlingen men motparten drog sig ur. Målet pågår fortfarande.

"Omständigheterna i de bägge målen överlappar i viss mån varandra", skriver ombudet.

Enligt Marie Alwå skiljdes parterna åt i vredesmod, minst sagt. Någon avstämning av advokatbyråns ärenden skedde, enligt henne, inte.

- Hon tog med sig alla pågående ärenden och har inte redovisat vilka som var aktiva, säger Marie Alwå.

Enligt Marie Alwå ska advokaten ha drivit konkurrerande verksamhet från den 3 december 2010 till slutet av januari 2011 samtidigt som hon var anställd på advokatbyrån. Därefter avskedades hon.

Det sista räkenskapsåret ska advokatens verksamhet ha inneburit en förlust på 600 000 kronor, enligt Marie Alwå.

- Jag misstänker att något inte stämmer. Tidigare har hennes verksamhet gått med nollresultat eller överskott. Jag undrar hur en sådan stor förlust kan uppkomma? Det är anmärkningsvärt.

Marie Alwå säger att hon polisanmälde advokaten för trolöshet mot huvudman, men att utredningen lades ned i brist på bevis.

- Hon fick en varning av Advokatsamfundet för att allvarligt ha brustit i sina plikter som advokat.

Enligt Marie Alwå ska advokaten "självklart" ha fått en kontinuerlig information om sin lön.

- Hon vill ha en provision för sina luftfakturor, det är vad jag tror.

Advokatens ombud, förbundsjuristen Catharina Klåvus vid Jusek:

- Efter att ha tagit del av Marie Alwås uttalanden, kan jag konstatera att det rör sig om smutskastning, som är ägnad att utsätta min klient för andras missaktning. Nu får rättsprocessen ha sin gång.

Enligt Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg beslöt en oenig nämnd att utdela en varning och en straffavgift på 20 000 kronor till advokaten förra året.

Dagens Juridik har sökt advokaten för en kommentar. Via sin sekreterare hänvisar hon alla frågor till sitt juridiska ombud på Jusek. 

 

Lilian Andersson

 

 

 

 

Foto: Jessica Gow/Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt