Skip to content

Vårdbiträde avskedades efter anklagelse om sexuell beröring vid intimhygien - AD upphäver avskedandet

Ett manligt vårdbiträde avskedades av en kommun efter att ha anklagats för att vid två tillfällen ha agerat sexuellt mot en kvinnlig brukare i samband med intimhygien. AD ogiltigförklarar nu avskedandet.

Mannens fackförbund har väckt talan mot kommunen och yrkat att  AD ska ogiltigförklara avskedandet och betala allmänt skadestånd om 150 000 kronor.

Om AD skulle finna att saklig grund för uppsägning, men inte avskedande, funnits har förbundet istället yrkat på allmänt skadestånd om 100 000 kronor.

AD konstaterar att det inte är visat att mannen, såsom påståtts, har berört brukaren på ett sexuellt sätt i samband med att han tvättade henne i underlivet med en tvättlapp.

I och med detta har inte en saklig grund för uppsägning av mannen funnits och därför ogiltigförklaras avskedandet .

AD bestämmer det allmänna skadeståndet till 125 000 kronor.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt