Skip to content

Utvecklingsstörd man frias från våldtäkt mot utvecklingsstörd syster

En utvecklingsstörd man som åtalats misstänkt för att vid upprepade tillfällen ha våldtagit sin svårt utvecklingsstörda syster under hot frias nu av en oenig hovrätt.

En man åtalades för våldtäkt misstänkt för att ha tvingat till sig samlag med sin svårt utvecklingsstörda syster.

Mannen, som även han led av en utvecklingsstörning samt en hjärnskada, skulle enligt åtalet vid ett flertal tillfällen ha genomfört samlag med systern under bland annat hot om våld. Mannen förnekade ansvar.

Tingsrätten konstaterade att kvinnan mot bakgrund av sitt psykiska handikapp i princip inte kunde ljuga och att hennes berättelse om övergreppen var trovärdig, men att det i övrigt saknades teknisk bevisning.

Mot bakgrund av detta ansåg domstolen inte åtalet styrkt och ogillade det.

En nämndeman var skiljaktig, och ansåg att bevisningen räckte för en fällande dom och att mannen skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Domen överklagades till hovrätten, som gör samma bedömning som underinstansen och fastställer tingsrättens dom. En nämndeman är skiljaktig och gör samma bedömning som den skiljaktiga ledamoten i underinstansen.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt