Skip to content

Ungdomsfest utan tillstånd fall för HD

Hovrätten ändrade dom från tingsrätten och dömde fem tilltalade till dagsböter för brott mot ordningslagen efter anordnandet av en större dansfest utan tillstånd. Högsta domstolen väljer nu att ta upp målet till prövning.

Fem personer i åldrarna 17-21 år åtalades i tingsrätten för att utan tillstånd ha anordnat en offentlig danstillställning i Folkets Hus i Skutskär.

De tilltalade uppgav att det varit fråga om en privat fest dit 500 personer bjudits in, men man hade satt stopp när 300 personer hade släppts in i lokalen. Det hade dock blivit bråkigt och ett flertal personer hade trängt sig eller smitit in i lokalen.

När polis kommit till platsen hade ett flertal ungdomar varit mycket berusade och en polisman uppgav att mellan 400 och 500 personer befann sig på platsen.

Tingsrätten ansåg dock inte att det med tillräcklig grad av säkerhet kunde anses att tillställningen utifrån antalet deltagare skulle betraktas som offentlig och ogillade åtalet.

Hovrätten tog senare fasta på att 500 personer haft tillträde till festen genom inbjudan och ansåg att detta med styrka talade för att festen skulle ses som en offentlig tillställning. Rätten ansåg även att festen i övrigt uppvisat alla yttre attribut för en sådan tillställning, varför det krävts tillstånd. Vilket de tilltalade också varit medvetna om.

De tilltalade ansågs därmed genom oaktsamhet ha brutit mot tillståndskravet och dömdes samtliga till 40 dagsböter á 50 kronor för brott mot ordningslagen.

Högsta domstolen beslutar nu, efter de tilltalades överklagande, att meddela prövningstillstånd i målet.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt