Skip to content

Tre snabba - om vikten av möjlighet till delägarskap

Daniel Karlsson, delägare Mannheimer Swartling, svarar på hur viktig möjligheten att bli delägare i en advokatbyrå är för de anställda. 

Hur viktig upplever ni att möjligheten att bli delägare är för nyanställda? 

Vi tror att det är viktigt att möjligheten till delägarskap finns även om de flesta som söker till oss är relativt unga. De är typiskt sett antingen i slutet av sin juristutbildning eller så har de ett par års arbetslivserfarenhet och då ser man kanske oftast bara några år framåt i sin karriär. Vår uppfattning är att man som biträdande jurist tänker mer på delägarskapet först efter några år på byrån då den möjligheten närmar sig, säger Daniel Karlsson.

Vad lockar med delägarskapet?

Förutom att få chansen att fortsätta sin advokatutövning inom byrån så har en delägare det yttersta ansvaret för ledning och utvecklingen av byrån och det är något som lockar väldigt många biträdande jurister. Vår filosofi är dock att man redan som biträdande jurist deltar i byråns affärsutveckling. Som delägare har man sedan möjlighet att ytterligare utveckla byrån och kanske vara aktiv i någon form av managementroll, fortsätter han.

Vilka är fördelarna med att driva advokatbyrå som bygger på delägarskap istället för som ett mer traditionellt företag?

Fördelarna är att alla drar åt ett och samma håll och att samtliga delägare känner ett ansvar för verksamheten. Organisationen blir mindre hierarkisk och toppstyrd då delägarskapet bygger på att alla delägare har lika mycket att säga till om och kan påverka i den omfattning man själv väljer. Detta system resulterar i att det i många sammanhang är närmare till beslut och mindre byråkrati och vi får på detta sätt en mycket dynamisk organisation med såväl engagerade som passionerade medarbetare, avslutar Daniel Karlsson.

  • Lina Albihn

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt