Skip to content

Tingsrätt registrerade hemlig adress - kvinna får 10 000 kronor i skadestånd

En målsägande med skyddad adress klagade till Justitiekanslern, JK, då hennes sekretessmarkerade adressuppgift registrerades i tingsrättens målhanteringssystem utan någon sekretessprövning.

Till följd av detta skickades en kallelse ut till hennes hemliga adress med hennes personuppgifter synliga på kuvertet.

JK finner att registreringen inte gjorts på ett korrekt sätt och att behandlingen av kvinnans personuppgifter står i strid med kraven enligt 9 § personuppgiftslagen.

Då kvinnan känt sig kränkt samt orolig på grund av den felaktiga hanteringen ålägger JK nu Domstolsverket att betala 10 000 kronor i ersättning till henne.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt