Skip to content

Straffmildring för sexuellt övergrepp mot barn då förtroendeställning inte förelåg

En 47-årig man dömdes i tingsrätten till sex månaders fängelse sedan han förgripit sig sexuellt på en fyraårig flicka på en förskola. Mannen får nu sitt straff sänkt i hovrätten.

En 47-årig man åtalades efter att han i samband med ett besök på en förskola bland annat tagit en flicka på hennes underliv innanför trosorna.

Han dömdes i tingsrätten för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i sex månader. Mannen ålades även att betala 20 000 kronor i skadestånd.

Mannen överklagade domen till hovrätten som inte gör någon annan bedömning än tingsrätten vad avser brottets rubricering.

När det gäller brottets straffvärde beaktar hovrätten dock att gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett fyraårigt barn och att brottet begåtts mot henne under tiden hon befunnit sig på en förskola.

Men då 47-åringen varit på förskolan i egenskap av förälder till ett annat barn har han dock inte haft något tillsynsansvar över målsäganden och kan inte heller i övrigt anses ha innehaft någon särskild förtroendeställning i förhållande till flickan.

Hovrätten finner därför att brottet har ett straffvärde motsvarande fyra månaders fängelse och ändrar därmed tingsrättens dom vad gäller påföljden.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt