Skip to content

Son nekas överlåtelse av hyresrätt sedan modern avlidit

Att sonen flyttade hem till Sverige för att sköta om sin döende mor är inte tillräckligt för att han ska få överta hennes hyresrätt, anser hovrätten.

Dödsboet efter en äldre kvinna hyr en lägenhet i Malmö. Dödsboet har nu yrkat att bostaden ska få överlåtas till kvinnans son och hyresvärden har å sin sida sagt upp hyresavtalet.

Värden menade att sonen inte varit varaktigt samboende då han folkbokförde sig på lägenhetens adress först i februari 2011. Sonen menade att detta berodde på att hans mamma skulle ha förlorat sitt bostadsbidrag om även han var skriven på lägenheten.

Hyresnämnden konstaterade att sonen under många år arbetat och varit bosatt utomlands samt att han kom tillbaka till Sverige under sommaren 2010 för att ta hand om sin sjuka mor som avled i januari 2011. Nämnden fann inte att sonen visat att han haft sitt egentliga hem i lägenheten samt att han inte heller visat att det varit fråga om ett varaktigt samboendeförhållande.

Nämnden avslog därför dödsboets ansökan om överlåtelse och biföll värdens talan om att hyresavtalet skulle upphöra. Hovrätten finner visserligen att sonen har haft sitt egentliga hem i lägenheten sedan flytten till Sverige men att samboendet inte haft en sådan varaktighet som krävs för överlåtelse. Hovrätten avslår därmed överklagandet.

  • Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt