Skip to content

Skolor kritiseras för bristande hantering av nationella prov

Skolinspektionen har specialgranskat totalt 20 skolor i Sverige och funnit stora brister i hur skolorna både genomför de nationella proven samt följer upp resultaten av dem. 19 av de 20 granskade skolorna får nu kritik.

När skolarna rättat de nationella proven genomför Skolinspektionen en omrättning av samma prov.

20 skolor, som haft stora avvikelser vad gäller bedömningen av elevens prestation på provet jämfört med omrättningen, har specialgranskats av Skolinspektionen.

Granskningen visar att det finns stora brister i hur vissa skolor både genomför de nationella proven och följer upp resultaten av desamma. 19 av de 20 skolorna får nu kritik.

Skolinspektionen konstaterar bland annat att rättningen kan påverkas av att den utförs av undervisande lärare och att rektor sällan gör uppföljningar och analyser på skolnivå av resultaten. Granskningen visar också att återkopplingen till elever och föräldrar om hur det går i skolan brister.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt