Skip to content

Samtliga frias i andeutdrivningsmålet

På tisdagen friades de fyra personer som stått åtalade misstänkta för att ha utsatt en 12-årig flicka för omfattande kränkningar genom exorcism.

En man, hans hustru, en pastor samt ytterligare en person åtalades för bland annat grov fridskränkning och grov misshandel för att de under 2009-2010 skulle ha utsatt mannens tolvåriga dotter för exorcism.

Enligt åtalet skulle de bland annat ha bränt flickan med en upphettad kniv, slagit henne, rakat av henne håret samt hållit henne inlåst under långa perioder.

De åtalade menade att flickan var en häxa som var besatt av onda andar och demoner medan åklagaren menade att flickan dagligen fått utstå systematiska kränkningar och psykisk nedbrytning. Åklagaren anförde att både mannen, hustrun och flickan kom från Kongo och att ”fenomenet barnhäxor” där var förekommande.

Tingsrätten påpekar bland annat att isolering och psykisk misshandel inte är straffbart. Tingsrätten finner att den andeutdrivning som flickan utsatts för inte kan anses straffbar samt att de påstådda brottsliga gärningarna inte kan anses styrkta. Tingsrätten ogillar därför åtalet i dess helhet.

En nämndeman är skiljaktig och vill döma alla fyra till fängelse.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt