Skip to content

Regeringen kraftsamlar mot våld i nära relationer

Regeringen har utsett Carin Götblad, tidigare länspolismästare i Stockholm, till nationell samordnare mot våld i nära relationer. – Jag känner mig naturligtvis väldigt hedrad. Jag har svårt att se att det finns någon viktigare folkhälsofråga i Sverige i dag, säger Götblad.

Satsningen presenterades av justitieminister Beatrice Ask, jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och barn- och äldreminister Maria Larsson på en pressträff på onsdagen.

- Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Det orsakar stort mänskligt lidande och medför genomgripande inskränkningar i de drabbades frihet. Därför utser regeringen nu en nationell samordnare som ska leda arbetet, säger justitieminister Beatrice Ask.

I samordnarens uppdrag ingår att samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer. Samordnaren ska också överväga hur stöd till och skydd för brottsoffren kan utvecklas.

- Ska vi på allvar komma tillrätta med våld i nära relationer måste vi hitta effektiva metoder som riktar sig till dem som utövar våldet. Därför är jag glad att vi i dag också kan presentera ett uppdrag till Socialstyrelsen som fokuserar på den som utövar våldet, säger barn- och äldreminister Maria Larsson i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen får i uppdrag att rikta in sig på våldsutövarna och Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer.

Götblad tillträder anställningen den 5 maj 2012. Uppdraget pågår till och med den 30 juni 2014.

Foto: Pontus Lundahl/Scanpix 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt