Skip to content

Regeringen förslår ändringar i lagen om fastställande av könstillhörighet

Regeringen föreslår i en proposition vissa ändringar i lagen om fastställande av könstillhörighet. Regeringen vill bland annat slopa de krav som säger att den som ansöker om fastställelse av ändrad könstillhörighet måste vara svensk medborgare och ogift.

I lagförslaget regleras den rent juridiska processen och de krav som ställs för fastställelse av ändrad könstillhörighet.

De huvudsakliga ändringarna som regeringen föreslår rör civilstånd och medborgarskap. Den som ansöker om fastställelse av ändrad könstillhörighet måste inte längre vara ogift och svensk medborgare utan det räcker att vara folkbokförd i Sverige.

Regeringen vill även slopa steriliseringskravet, det vill säga att det nuvarande kravet på att den som ansöker om ändrad könstillhörighet ska ha genomgått sterilisering eller av annan orsak sakna fortplantningsförmåga avskaffas. En utredare kommer att titta på vilka konsekvenser det får för gällande rätt.

I propositionen förslås lagändringarna träda i kraft den 1 januari 2013.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt