Skip to content

Regeringen föreslår att ny nämnd ska kontrollera djurförsök

- Djur ska ha det bra i människans vård, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), angående en ny proposition om ökad kontroll av djurförsök.  

Den 4 april överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag som ska stärka djurskyddet. Genom propositionen genomförs ett EU-direktiv om skydd av försöksdjur.

 Bland annat förelås att en central etisk nämnd för djurförsök ska inrättas och att den som ansöker om att få genomföra djurförsök ska betala en ansökningsavgift.

- Djur ska ha det bra i människans vård. Användningen av försöksdjur kan innebära att svåra etiska avgöranden behöver göras. Den nya centrala djurförsöksetiska nämnden förstärker djurskyddet vid djurförsök och bidrar till ökad kompetens vid etisk bedömning av djur i försöksverksamhet, säger Eskil Erlandsson, landsbygdsminister.

Nämnden ska utvärdera djurförsök som redan genomförts men också kunna överpröva beslut från regionala nämnder.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt