Finansinspektionen, FI, förbjöd tidigare HQ-ledamoten Pernilla Ström att sitta i finansbolaget Öhmans styrelse då hon ansågs som olämplig. Detta eftersom HQ misskött sig och fått banktillståndet indraget. Nu underkänner kammarrätten FI:s beslut.