Skip to content

Pernilla Ström till motattack på finansanalytiker

Pernilla Ström
Pernilla Ström

En finansanalytiker gick till attack mot den tidigare styrelsen i HQ Bank och skrev att ”HQ-affären är det mest bedrägliga” som han har upplevt under sina 25 år som analytiker. Tidigare HQ-ledamoten Pernilla Ström går nu till mottack. ”Verkligen? Har han några bevis? I så fall tycker jag att han ska lämna över detta material till Ekobrottsmyndigheten”, skriver hon på sin blogg.


Det var våren 2010 som den tidigare styrelsen för moderbolaget HQ AB meddelade att man skulle skrota trading-avdelningen i HQ Bank och att verksamheten hade gjort en förlust om 1,2 miljarder kronor. Sedan dess har banken förvärvats och flera av medlemmarna i styrelsen, inklusive ordförande Mats Qviberg, står misstänkta för brott. 

Finansanalytikern Peter Malmqvist riktar nu skarp kritik mot de inblandade. I lördagens debattartikel i Dagens Industri skriver han bland annat att styrelsen misslyckades med att informera företagets intressenter om bankens kassaflöden, resultat och orealiserade vinster. Något som resulterade i att placerare fick en allt för ljus bild, enligt Malmqvist.

Han hävdar också att styrelsen vilseledde placerarna när det gällde den risk som HQ Banks tradningverksamhet utsatte sig för. Detta då styrelsen enda sedan 2005 ska ha förklarat att risken varit "relativt låg". Och trots att man 2007 aviserat en avveckling av tradingen och att omfånget i portföljen successivt skulle minskas fanns den kvar fram till 2009. Då drygt 40 procent större än 2007, skriver Malmqvist.

Enligt Malmqvist själv är HQ-affären det mest bedrägliga som han har upplevt under sina 25 år som analytiker.

”Bedrägeriet sker på alla plan, vid tillämpningen av redovisningsprinciper, genom att dölja avgörande information om utvecklingen och genom att konsekvent vilseföra placerarna vad gäller bankens risknivå”

Den tidigare HQ-ledamoten Pernilla Ström går nu till motattack.  

”Verkligen? Har han några bevis? I så fall tycker jag att han ska lämna över detta material till Ekobrottsmyndigheten”, skriver hon på sin blogg.

Enligt Ström bygger Malmqvist hela sin artikel på ett påstående, nämligen att tradingportföljen vid utgången av år 2009 skulle ha varit undervärderad med 632 miljoner kronor och att alla i styrelsen skulle ha känt till detta. Men så var inte fallet, menar hon.

”Vad har han för belägg för det? Har finansanalytiker Malmqvist gjort en egen genomgång av tradingportföljens alla positioner? Har han räknat igenom instrument efter instrument? Nej, det har han inte. I stället sväljer han rakt av nya HQ-styrelsens (Mörtstedft & Co) påstående att så var fallet”, skriver hon.

Ström anser inte att Malmqvist är fullt påläst utan menar istället att han ”bygger sitt korthus av svepande beskyllningar och påståenden”

Malmqvist däremot är säker på sin sak.

"Om framtida domstolar kommer fram till att styrelsen verkligen har uppfyllt sina åtaganden, då kan vi skrota alla regler om styrelsens ansvar", skriver han.

Ett uttalande som får Malmqvist att framstå som ”självutnämnd storinkvisitor”, menar Ström.

”Ansvarsfrågorna är på intet sätt utredda. Ändå anser sig Peter Malmqvist ha rätt att mästra domstolarna om hur de ska döma.”

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt