Skip to content

Överränta anses som förtäckt utdelning i fåmansbolag

En delägare och VD i ett fåmansföretag hade lånat ut pengar till sitt bolag med en ränta på tio procent. Detta är en för höga ränta och ska betraktas som en förtäckt utdelning, anser förvaltningsrätten.

 

Skatteverket ansåg inte att tio procent var en marknadsmässig ränta och att den överstigande delen var att anse som förtäckt utdelning. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, som konstaterar att mannen inte gjort sannolikt att marknadsmässig ränta överstiger statslåneräntan plus tre procentenheter och att det som överstiger marknadsmässig ränta ska beskattas som förtäckt utdelning.

Under handläggningen inkom mannen med nya K10-blanketter, där beloppet gällande det som skulle beskattas i kapital överensstämde med SKV:s uträkning, men skillnad låg i hur mycket sparat utdelningsutrymme som skulle kunna utnyttjas för kommande beskattningsår.

Förvaltningsrätten finner efter egna uträkningar att beräkningen av den förtäckta utdelningen ska ske i enlighet med mannens inlämnade K10-blanketter.

Therese Åkerlund 

 

Foto: Jessica Gow/Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt