Skip to content

Ny myndighet ska kontrollera åldersgränser med hjälp av unga

Unga ska få genomföra provköp av bland att alkohol och läkemedel för att myndigheter ska kunna kontrollera om åldersgränsen på 18 år efterlevs. Det föreslår Socialdepartementet.

Den 3 april överlämnades departementsskrivelsen "Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel" till Maria Larsson, barn- och äldreminister.

Skrivelsen innehåller ett förslag om att en ny tillsynsmyndighet ska genomföra dolda så kallade kontrollköp. Köpen ska göras i syfte att se om näringsidkaren eller personalen vid försäljningen kontrollerar  kundens ålder, till exempel genom att fråga om legitimation. Kontrollköpen får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg.

Tillsynen ska omfatta detaljhandel med folköl, tobak och receptfria läkemedel i andra butiker än öppenvårdsapotek.

- Det är mycket välkommet att vi nu fått förslag på hur tillsynen av 18-årsgränsen för inköp av alkohol, tobak och läkemedel, återigen kan få kraft. Kontrollköp av unga ger bättre efterlevnad av åldersgränsen 18 år, sa Maria Larsson vid överlämnandet av utredningen.

Statens folkhälsoinstitut och Läkemedelsverket föreslås få bemyndigande att meddela föreskrifter om genomförande av kontrollköp.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt