Skip to content

Minskning av dödligt våld

I fjol konstaterades 81 fall av dödligt våld i Sverige vilket är en kraftig minskning jämfört med året innan.

- Det går lite upp och ner mellan åren, men det har skett en generell minskning av det dödliga våldet i Sverige sedan 20-25 år tillbaka, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, till TT.

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, förekom 91 fall av dödligt våld - mord, dråp eller dödsmisshandel - år 2010. I fjol sjönk siffran med elva procent, till 81 fall, vilket är den tredje lägsta siffran på tio år. Bara 2008 och 2005 var lägre med 77 respektive 79 fall.

Statistik från Brå:s rapport visar bland annat att 69 procent av fjolårets dödsoffer var män. Även att skjutvapen användes i 21 procent av fallen, framför allt i fall där offren var män. I bara ett av 17 fall där skjutvapen användes var offret en kvinna.

- När det handlar om dödligt våld med skjutvapen rör det sig ofta om uppgörelser mellan kriminella personer, och då är det män, säger Sarnecki till TT.

Enligt Brå:s rapport skedde det dödliga våldet i fjol främst i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne, nämligen i 65 procent av fallen. En siffra som inte alls förvånar Sarnecki.

- Det är ett välkänt kriminologiskt fenomen att kriminaliteten i stor utsträckning är urban. Och när det till exempel gäller den organiserade kriminaliteten och sådant som är relaterat till nöjesetablissemang så finns det mer av det i storstadslänen, säger han till TT.

 

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt