Skip to content

Miljön får stå tillbaka för kommersiella intressen – Åsa Romson doktorerar i miljörätt

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson har disputerat i miljörätt vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Hennes avhandling behandlar bland annat investeringsavtal mellan Sverige eller EU och andra länder. För att kunna skydda miljön och reglera en hållbar användning av naturtillgångar behövs mer hänsyn till nationell miljölagstiftning när dessa avtal sluts, menar hon.

Mellanstatliga investeringsavtal har som mål att säkra stabila investeringsförutsättningar för utländska företag. Samtidigt behöver miljölagstiftningen på den plats företagen är verksam anpassas för att möta den miljöförstöring som kan uppkomma. Enligt Åsa Romsons avhandling riskerar de två målen att stå i konflikt med varandra.

– Rätten till direkt tvistlösning mellan investerare och värdland skapar en osäkerhet som leder till att miljömyndigheter kan manas till försiktighet i sitt miljöarbete, en sådan utveckling är högst olycklig och investeringsavtalen borde förebygga den risken, säger Åsa Romson.

– Exempelvis bör avtalen på olika sätt tydliggöra att de inte avser begränsa det miljöpolitiska handlingsutrymmet för värdlandet och den internationella tvistlösningen begränsas till de situationer där inhemska rättsmedel är uttömda, fortsätter hon.

 

 

Foto: Janerik Henriksson/Scanpix

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt