Skip to content

MD: Bolag förbjuds vid vite om en miljon kronor att påstå sig vara Sverigeledande

En konkurrent bad bolaget att sluta med sin vilseledande marknadsföring och vände sig sedan till marknadsdomstolen när de inte upphörde.

Ett bolag använde i sin marknadsföring ett påstående om deras projekt- och portföljhanteringssystem var Sverigesledande. En konkurrent till bolaget prövade först att kontakta bolaget och för att be bolaget upphöra med påståendena. Men trots det fortsatte bolaget sin marknadsföring.

Konkurrenten yrkade då i Marknadsdomstolen, MD, att bolaget skulle förbjudas vid vite att påstå att systemen var Sverigeledande.

Väl i MD medgav bolaget förbudet men bestred vite. Bolaget menade också att rättegången varit obehövlig.

MD fann att påståendet om att bolaget är ledande inte är vederhäftigt och därmed att bedöma som vilseledande och otillbörligt och att det ska förbjudas. Vite var enligt MD inte obehövligt och domstolen beslutade att beloppet enligt skulle bestämmas till 1 000 000 kronor.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt