Skip to content

Man som renoverade badrummet själv får betala BRF:s självrisk efter fuktskada

En man som renoverat sitt badrum själv åläggs nu att betala den självrisk som bostadsrättföreningen tvingats betala till sitt försäkringsbolag efter att det uppkommit en fuktskada i mannens lägenhet.

En bostadsrättsförening yrkade att en man som bodde i föreningens hus skulle åläggas att betala den självrisk som föreningen tvingats betala till sitt försäkringsbolag efter att det uppkommit en fuktskada i mannens lägenhet år 2009.

Föreningen menade att mannen var ansvarig för skadan då han efter en tidigare vattenskada år 2001 varit den som återställt ytskiktet i badrummet. Enligt föreningen var hans åtgärder inte fackmannamässigt utförda. Bland annat saknades manschett i golvbrunnen och tätningen vid tröskeln in till badrummet var bristfällig.

Tingsrätten ansåg att 2009 års skador kunde ha uppkommit på grund av mannens undermåliga åtgärder men pekade också på att det inte gick att utesluta att skadorna kunde ha sitt ursprung i problemen från 2001. Käromålet ogillades därför.

Hovrätten menar dock att det inte kan anses finnas alternativa skadeorsaker gällande fuktskadorna som uppkommit. Till följd av detta och då höga fukthalter uppmätts vid samtliga undersökningar ändras nu tingsrättens dom. Mannen förpliktas att betala 64 000 kronor till bostadsrättsföreningen, han ska även stå föreningens rättegångskostnader i både tingsrätten och hovrätten.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt