Skip to content

Man nekades asyl utan lezginsk tolk - målet återförvisas

En man nekades uppehållstillstånd av Migrationsverket. Mannen uppgav att han inte kunnat göra sig förstått under verkets handläggning då han endast talade lezginska.

Migrationsverket menade dock att man anställt tolkar som talade såväl ryska, uzbekiska, azeriska, kazakiska och kirgiziska och att mannen behärskade ryska men medvetet underlåtit att medverka vid utredningen.

Migrationsdomstolen anser dock att verket inte fullgjort sin utredningsplikt då mannen inte kunnat göra sig förstådd under den muntliga utredningen. Vad verket anfört om svårigheterna att få tag på en tolk som talar lezginska förändrar inte bedömningen.

Domstolen undanröjer därför nu i allt väsentligt beslutet och återvisar målet till verket för fortsatt handläggning.

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt